Monday 13 May Mon 13 May
Tuesday 14 May Tue 14 May
Wednesday 15 May Wed 15 May
Thursday 16 May Thu 16 May
Friday 17 May Fri 17 May
Saturday 18 May Sat 18 May
Sunday 19 May Sun 19 May
Fitness 07:00 - 08:00  
Milon 07:00 - 08:00  
Fitness 08:00 - 09:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 08:00 - 09:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 09:00 - 10:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 09:00 - 10:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 10:00 - 11:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 10:00 - 11:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 11:00 - 12:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 11:00 - 12:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 12:00 - 13:00  
Milon 12:00 - 13:00  
Fitness 13:00 - 14:00  
Milon 13:00 - 14:00  
Fitness 14:00 - 15:00  
Milon 14:00 - 15:00  
Fitness 15:00 - 16:00  
Milon 15:00 - 16:00  
Fitness 16:00 - 17:00 Mirthe Kuperus 
Milon 16:00 - 17:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 17:00 - 18:00 Mirthe Kuperus 
Milon 17:00 - 18:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 18:00 - 19:00 Mirthe Kuperus 
Milon 18:00 - 19:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 19:00 - 20:00 Mirthe Kuperus 
Milon 19:00 - 20:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 20:00 - 21:00 Mirthe Kuperus 
Milon 20:00 - 21:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 21:00 - 22:00 Mirthe Kuperus 
Milon 21:00 - 22:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 07:00 - 08:00  
Milon 07:00 - 08:00  
Fitness 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Milon 08:00 - 09:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Milon 09:00 - 10:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Milon 10:00 - 11:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 11:00 - 12:00 Stef Mulders 
Milon 11:00 - 12:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 12:00 - 13:00  
Milon 12:00 - 13:00  
Fitness 13:00 - 14:00  
Milon 13:00 - 14:00  
Fitness 14:00 - 15:00  
Milon 14:00 - 15:00  
Fitness 15:00 - 16:00  
Milon 15:00 - 16:00  
Fitness 16:00 - 17:00 Mirthe Kuperus 
Milon 16:00 - 17:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 17:00 - 18:00 Mirthe Kuperus 
Milon 17:00 - 18:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 18:00 - 19:00 Mirthe Kuperus 
Milon 18:00 - 19:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 19:00 - 20:00 Mirthe Kuperus 
Milon 19:00 - 20:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 20:00 - 21:00 Mirthe Kuperus 
Milon 20:00 - 21:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 21:00 - 22:00 Mirthe Kuperus 
Milon 21:00 - 22:00 Mirthe Kuperus 
Fitness 07:00 - 08:00  
Milon 07:00 - 08:00  
Fitness 08:00 - 09:00 Aron Holzken 
Milon 08:00 - 09:00 Aron Holzken 
Fitness 09:00 - 10:00 Aron Holzken 
Milon 09:00 - 10:00 Aron Holzken 
Fitness 10:00 - 11:00 Aron Holzken 
Milon 10:00 - 11:00 Aron Holzken 
Fitness 11:00 - 12:00 Aron Holzken 
Milon 11:00 - 12:00 Aron Holzken 
Fitness 12:00 - 13:00  
Milon 12:00 - 13:00  
Fitness 13:00 - 14:00  
Milon 13:00 - 14:00  
Fitness 14:00 - 15:00  
Milon 14:00 - 15:00  
Fitness 15:00 - 16:00  
Milon 15:00 - 16:00  
Fitness 16:00 - 17:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 16:00 - 17:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 17:00 - 18:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 17:00 - 18:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 18:00 - 19:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 18:00 - 19:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 19:00 - 20:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 19:00 - 20:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 20:00 - 21:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 20:00 - 21:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 21:00 - 22:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 21:00 - 22:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 07:00 - 08:00  
Milon 07:00 - 08:00  
Fitness 08:00 - 09:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 08:00 - 09:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 09:00 - 10:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 09:00 - 10:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 10:00 - 11:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 10:00 - 11:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 11:00 - 12:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 11:00 - 12:00 Ivor Zweekhorst 
Fitness 12:00 - 13:00  
Milon 12:00 - 13:00  
Fitness 13:00 - 14:00  
Milon 13:00 - 14:00  
Fitness 14:00 - 15:00  
Milon 14:00 - 15:00  
Fitness 15:00 - 16:00  
Milon 15:00 - 16:00  
Fitness 16:00 - 17:00 Stef Mulders 
Milon 16:00 - 17:00 Stef Mulders 
Fitness 17:00 - 18:00 Stef Mulders 
Milon 17:00 - 18:00 Stef Mulders 
Fitness 18:00 - 19:00 Stef Mulders 
Milon 18:00 - 19:00 Stef Mulders 
Fitness 19:00 - 20:00 Stef Mulders 
Milon 19:00 - 20:00 Stef Mulders 
Fitness 20:00 - 21:00 Stef Mulders 
Milon 20:00 - 21:00 Stef Mulders 
Fitness 21:00 - 22:00 Stef Mulders 
Milon 21:00 - 22:00 Stef Mulders 
Fitness 07:00 - 08:00 Stef Mulders 
Milon 07:00 - 08:00  
Fitness 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Milon 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Fitness 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Milon 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Fitness 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Milon 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Fitness 11:00 - 12:00 Stef Mulders 
Milon 11:00 - 12:00 Stef Mulders 
Fitness 12:00 - 13:00  
Milon 12:00 - 13:00  
Fitness 13:00 - 14:00  
Milon 13:00 - 14:00  
Fitness 14:00 - 15:00  
Milon 14:00 - 15:00  
Fitness 15:00 - 16:00  
Milon 15:00 - 16:00  
Fitness 16:00 - 17:00 Oualid Mataich 
Milon 16:00 - 17:00 Oualid Mataich 
Fitness 17:00 - 18:00 Oualid Mataich 
Milon 17:00 - 18:00 Oualid Mataich 
Fitness 18:00 - 19:00 Oualid Mataich 
Milon 18:00 - 19:00 Oualid Mataich 
Fitness 19:00 - 20:00 Oualid Mataich 
Milon 19:00 - 20:00 Oualid Mataich 
Fitness 20:00 - 21:00 Oualid Mataich 
Milon 20:00 - 21:00 Oualid Mataich 
 
 
 
 
Fitness 08:00 - 09:00 Aron Holzken 
Milon 08:00 - 09:00 Aron Holzken 
Fitness 09:00 - 10:00 Aron Holzken 
Milon 09:00 - 10:00 Aron Holzken 
Fitness 10:00 - 11:00 Aron Holzken 
Milon 10:00 - 11:00 Aron Holzken 
Fitness 11:00 - 12:00 Aron Holzken 
Milon 11:00 - 12:00 Aron Holzken 
Fitness 12:00 - 13:00 Aron Holzken 
Milon 12:00 - 13:00 Aron Holzken 
Fitness 13:00 - 14:00 Aron Holzken 
Milon 13:00 - 14:00 Aron Holzken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitness 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Milon 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Fitness 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Milon 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Fitness 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Milon 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Fitness 11:00 - 12:00 Stef Mulders 
Milon 11:00 - 12:00 Stef Mulders